Innlegg
Vask hender og bruk antiback som er tilgjengelig. Vis hensyn, hold 1 meters avstand.