Innlegg
Vask hender og bruk antiback som er tilgjengelig. Vis hensyn, hold 1 meters avstand. Ikke kom på Lekeland1 hvis du ikke føler deg helt bra. Vi reduserer antall gjester( max ca.50 barn)