Innlegg
Lekeland har utvidede renholdsrutiner i tillegg til de daglige rutinene vi følger hele året. Det er flere stasjoner med desinfisering i anlegget Alle baller fjernes så skytebane og ballbinger vil ikke kunne brukes.