Innlegg
Småbarnstilbud på Lekeland1. Mandag og tirsdag kl 11-15 uke 1-7. Alle barn i barnehagealder (1-6 år) kr 100,-(tilbudet gjelder ikke skolens fridager og helligdager)