Innlegg
Formiddagstreff

Tilbud mandag, tirsdag og onsdag formiddag  til småbarnsforeldre.

0-12 mnd gratis, 12-36 mnd. kr 100,- voksne gratis.

Tilbudet gjelder fram til påske.